Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách (stránky)

Zásady ochrany osobních údajů platí pro tyto stránky. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky.
Vstupem a používáním těchto stránek prohlašujete, že s ustanovením těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte.

Automaticky shromažďované informace

Provozovatel stránek se zavazuje dodržovat ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že celkové statistiky o návštěvnících stránek používáme jako provozovatel stránek pro vlastní potřeby. Tyto statistiky zahrnují žádné osobní identifikační údaje.

Osobní informace

Abychom vám byli schopni odpovídat na vaše dotazy a poskytovat doplňkové služby, budeme vás možná muset požádat o osobní údaje, jako jsou např. vaše jméno, adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Tyto údaje využijeme v souladu s platnými právními předpisy na odeslání odpovědí na vaše dotazy nebo na to, abychom vás mohli kontaktovat elektronickou poštou či telefonicky a poskytnout vám požadovanou službu. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony, nepředáme tyto informace třetí straně bez vašeho svolení, kromě případů, kdy to bude nezbytné pro poskytnutí požadované služby a splnění vašeho požadavku. Zároveň tímto dáváte provozovateli těchto stránek právo na výše uvedený účel poskytnout vámi dodané informace partnerům, kteří spolupracují s provozovatelem stránek.

Zabezpečení

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu neustálého rizika spojeného s poskytováním osobních údajů, ať už osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu, jakož i proto, že žádný technologický systém není absolutně bezpečný a odolný, přijal provozovatel stránek opatření na zamezení a minimalizaci rizik neoprávněného přístupu.

Přesnost shromažďovaných údajů

Provozovatel stránek z vlastní vůle nebo na vaši žádost doplní, opraví nebo vymaže jakékoliv neúplné, nepřesné nebo neaktuální osobní údaje získané v souvislosti s provozem těchto stránek.

Identifikace návštěvníka a použití cookie

Tyto stránky můžete používat pro informační účely, aniž byste provozovateli stránek poskytnout jakékoliv osobní údaje.
Provozovatel stránek může využívat cookies, jejichž používání se stalo v tomto odvětví zcela běžným. Cookies jsou uloženy na pevném disku ve vašem počítači. Používání cookies vám přináší výhody a zjednodušuje práci se stránkami. Informace shromažďované prostřednictvím cookies nejsou osobně identifikovatelné.
Pokud si nepřejete dostávat cookies nebo chcete být upozorněni o jejich přijetí, můžete si tak nastavit váš internetový prohlížeč. Buďte si však vědomi toho, že při vypnutých cookies nemusíte být vždy schopni prohlížet si určité části stránek.
Kromě cookies mohou tyto stránky používat jinou technologii, která umožňuje provozovateli stránek shromažďovat obvyklé základní technické informace, jako například adresu internetového protokolu (IP), druh operačního systému či druh internetového prohlížeče za účelem zlepšení poskytovaných služeb.

Změny

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení. Můžeme také změnit, upravit nebo zamezit přístup na stránky nebo jejich obsah, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení.