Nejvíce ultraboháčů žije v New Yorku

Přestože koronavirová pandemie zastavila celá průmyslová odvětví, ani zdaleka ne všechny skupiny obyvatel byly mutujícím virem zasaženy se stejnou intenzitou. Podle společnosti Wealth - X si loni nejvíce polepšili tzv. ultrabohatí, přičemž do této kategorie jsou zařazeni jedinci, disponující aktivy v minimální hodnotě 30 milionů dolarů, kteří jsou definováni jako UHNW.

Podle prestižního ekonomického serveru Barron´s se loni stalo členy prestižního klubu UHNW celkem 4 730 jedinců, celosvětově jejich počet narostl na 295 450 lidí, jejichž společné jmění se navýšilo o 35,5 bilionu dolarů. 

Roční nárůst UNHW o 1,7 % je sice menší, než tomu bylo v roce 2019, o téměř 1 % ovšem překročil čísla z roku 2018. Za, pro mnohé nelogickým, nárůstem ultrabohatých stojí politika centrálních bank, kromě toho se loňský rok ukázal být jako velmi výhodný pro finanční trhy. Proto podle společnosti Boston Consulting Group vzrostlo loni bohatství ultrabohatých o 8,3 % na celkových 431 bilionů dolarů.

Podle zprávy Wealth-X žije největší počet UNHW v USA, jedná se o 101 240 jedinců. Následují Čína (29 185), Japonsko (21 300), Německo (15 435), Kanada (11 010), Francie (9 810), Hongkong (9 435), Anglie (8 765), Švýcarsko (7 320) a Indie (6 380). Co se měst týče, jednoznačně nejvíce ultrabohatých má trvalé bydliště v New Yorku, ve kterém žije 24 660 UNHW, což je více, než například součet ultraboháčů Anglie, Švýcarska a Indie.  

Další články